Otvárací koncert 50. Trnavskej hudobnej jari / The Opening concert of 50th Trnava Music Spring

Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave  
streda,  28. marca 2018, 18.00

HOMMAGE A OLIVIER MESSIAEN

Juraj Tomka – husle
Andrej Gál – violončelo
Martin Adámek – klarinet
Zuzana Biščáková – klavír
Kamil Mikulčík – recitácia

Primo Lévi: Či je to človek? (recitácia)
Peter Machajdík: Signes de la mémoire  pre husle,klarinet, violončelo a klavír
Olivier Messiaen: Kvarteto na koniec časov
 
 1. Liturgie de cristal  / Krištáľová liturgia /
 2. Vocalize, pour l´Ange qui annonce la fin du Temps  / Vokalíza pre anjela, ktorý oznamuje koniec časov /
 3. Abime des oiseaux  / Zánik vtáctva /
 4. Interméde  / Intermezzo /
 5. Louange à l` Éternité de Jésus / Velebenie Ježišovej večnosti /
 6. Danse de la fureur, pour les sept trompettes / Tanec hnevu pre 7 trubiek /
 7. Fouillis d ´arc-en-ciel, pour l ´Ange qui annonce la fin du temps  / Zmes dúhy pre anjela, čo oznamuje koniec časov /
 8. Louange a l´Immortalité de Jésus / Velebenie nesmrteľnosti Ježišovej /
 
Báseň z knihy Je to človek? (Se questo é un uomo ) talianskeho autora Prima Léviho, ktorému sa podarilo prežiť v zajateckom tábore v Osvienčime, je svedectvom človeka, ktorý vidí hrôzu dejúcu sa navôkol a ktorý odovzdáva posolstvo pre ľudí.
Kvarteto Petra Machajdíka s názvom Signes de la mémoire myšlienkovo vychádza zo slávneho kvarteta Quatuor pour la fin du temps Oliviera Messiaena, skomponovaného počas druhej svetovej vojny v nemeckom tábore Stalag VIII-A pri Görlitzi, v ktorom sa skladateľ ako tridsaťdvaročný ocitol po zajatí jednotky, v ktorej slúžil. Skladba Les signes de la mémoire nesie v sebe pripomenutia si hrôzy, spôsobenej násilím, nenávisťou a deštrukciou, a je zároveň poctou Messiaenovi a jeho dielu. Aj pre obdiv k tomuto velikánovi hudby 20. storočia zvolil Machajdík názov svojho kvarteta vo francúzštine
 
Naopak Kvarteto na koniec časovod Oliviera Messiaena definuje večnosť, ktorá by mala stáť mimo časovosti a ohraničovania času, pretože nemôže byť vnímaná ako niečo predchádzajúce ani nasledujúce, a  predovšetkým nie ako dokázateľný fakt. V kontraste s kontempláciou náboženskej večnosti stoja časti, ktorých výraz približuje apokalypsu zo Zjavenia Jána.

 Kvarteto na koniec časov – o diele
Počas zajatia v Stalagu v Görlitzi(VIII-A) si Messiaen mohol nielen ponechať svoju zbierku kompozícií, ale mohol dokonca aj písať nové skladby. Hoci nemal k dispozícii klavír, neustále komponoval. V tábore s ním boli traja ďalší hudobníci, klarinetista Henri Akoka, huslista Jean le Boulaire a šéf zdravotníckej služby, jeho nadriadený, violončelista Étienne Pasquiere.Messiaen pre nich napísal skladbu pod názvom interméde / intermezzo-medzihra /, ktoré postupne obklopil ďalšími siedmimi časťami. Tak vzniklo Kvarteto na koniec časov.
Prvé uvedenie Kvarteta sa konalo pred takmer päťtisíc väzňami 15. januára 1941. Boli tam Poliaci, Francúzi a mnohí iní Európania z rôznych spoločenských vrstiev - roľníci, robotníci, intelektuáli, lekári, kňazi, profesionálni vojaci atď. Na koncert priviezli aj zranených na lôžkach a uložili ich pred sediacich poslucháčov. Musela to byť pre nich  desivá a nezabudnuteľná udalosť. Mnohí z nich, počúvajúc „ súdny deň “, určite nahliadli do svojej budúcnosti, verili v oslobodenie a v to, že ich trýznitelia sa raz budú zodpovedať „Všemohúcemu“.  Ešte aj po mnohých desaťročiach Messiaen spomína, že nikdy potom už nikto nepočúval toto dielo s takou pokorou a hĺbavou pozornosťou, ako jeho publikum v ten mrazivý januárový deň.

 
Olivier Messiaen (1908 - 1992)
KVARTETO NA KONIEC ČASOV /  QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS

 
Na pamiatku anjela apokalypsy,
                                   ktorý dvíha ruku k nebesiam hovoriac :
                                                                                 „ Už nebude viac čias.“
 
 
„Videl som anjela plného sily, zostupujúceho z neba a zahaleného v mračne,s dúhou nad hlavou. Tvár ako slnko, nohy ako ohnivé stĺpy. Pravú nohu položil na more, ľavú na zem a súc postavený na mori a na zemi zdvihol ruku k nebu a prisahal Tomu, ktorý žije veky vekov hovoriac : „ Už viac nebude čias, lež v deň rozozvučania trúby siedmeho anjela sa tajomstvo Boha zavŕši.“
 
 1. Liturgie de cristal  / Krištáľová liturgia /            
 
 „Medzi treťou a štvrtou hodinou ráno, zobúdzanie vtákov: drozd a slávik sólisticky improvizujú obklopení prachom a ozvenou trilkov, strácajúcich sa vo výške stromov. Premietnutím deja do náboženského sveta začujete „harmonické ticho nebies“. ..
 
 1. Vocalize, pour l´Ange qui annonce la fin du Temps  / Vokalíza pre anjela, ktorý oznamuje koniec časov /
 
Prvý a tretí úsek evokujú silu anjela s dúhou nad hlavou , zahaleného v oblaku, ktorý jednou nohou stojí na mori a druhou na zemi. V strednom úseku sú nehmatateľné harmónie neba. V klavírnom parte kaskády modro - oranžových akordov ozdobujú vzdialený zvonivý „ jednohlas„ violončela a huslí.
 
 1. Abime des oiseaux  / Zánik vtáctva /
 
„Zatrúbil piaty anjel. A videl som hviezdu padnúť z neba na zem a dostala kľúč od studničnej , bezodnej priepasti. Otvorila studnicu priepasti a vystúpil zo studnice dym.....Z toho dymu vyšli kobylky na zem a dostali moc , akú majú zemské škorpióny. Bolo im však povedané, aby neškodili tráve na zemi ani nijakej zeline a stromu, ale len ľuďom, ktorí nemajú na čele božie znamenie. Dostali rozkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich trápili 5 mesiacov....V tie dni ľudia budú hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si žiadať umrieť, ale smrť utečie od nich.....“
 
 1. Interméde  / Intermezzo /
Najextrovertnejšia časť, úryvky pripomínajú melódie iných častí.
 
 1. Louange à l` Éternité de Jésus / Velebenie Ježišovej večnosti /
 
 Ježiš je Slovo. Dlhá fráza pre violončelo, nekonečne pomalá, umocnená láskou a úctou k  večnosti tohto mocného a vznešeného Slova, ktoré čas nikdy nezmaže. Na začiatku bolo Slovo, Slovo bolo u Boha a Slovo bolo Boh.
 
 1. Danse de la fureur, pour les sept trompettes / Tanec hnevu pre 7 trubiek /

 Najcharakteristickejší kus celého cyklu. Štyri nástroje v unisone dosahujú zvuk gongov a trubiek / prvých 6 trubiek apokalypsy sprevádzané rôznymi katastrofami, trubka siedmeho anjela oznamuje zavŕšenie tajomstva / sviatosť / Boha. Hudba kameňa, strašná žulová zvukovosť, nezdolateľný oceľový pohyb, obrovské masívy purpurovej zúrivosti, ľadového omámenia.
 1. Fouillis d ´arc-en-ciel, pour l ´Ange qui annonce la fin du temps  / Zmes dúhy pre anjela, čo oznamuje koniec časov /
 
„Objaví sa mocný anjel s dúhou nad hlavou / dúha - symbol mieru, múdrosti a zvukových a svetelných vibrácií /. V mojich snoch počujem akordy a melódie, vidím známe farby a tvary. Po tejto prechodnej fáze sa dostávam mimo reality do extázy a závratov, vidím krúživé splietanie nadľudských zvukov a farieb. Tieto meče ohňa, prúdy modro - oranžovej lávy, náhle hviezdy, to je nepokoj dúh.“
 
 1. Louange a l´Immortalité de Jésus / Velebenie nesmrteľnosti Ježišovej /
 
 Prečo tento ďalší chválospev? Je určený druhému aspektu Ježiša - Ježiša človeka - stelesneného Slova, vzkrieseného nesmrteľného zvestujúceho jeho život. Je to láska.  Pomalý vzostup k extrémne vysokému registru  je vzostupom človeka  k Bohu, božieho syna k svojmu otcovi, zbožňujúcej bytosti do raja.
 

JURAJ TOMKA vyštudoval hru na husliach v Bratislave (Konzervatórium, VŠMU) a vo Viedni (Universität für Musik und darstellende Kunst). Je víťazom niekoľkých interpretačných súťaží. Zúčastnil sa na husľových kurzoch viacerých významných hudobníkov (napr. Günter Pichler, Alfred Brendel, Miguel da Silva, Hatto Beyerle). V súčasnosti je prvým huslistom Mucha Quartet, ktoré je držiteľom mnohých ocenení, napr. 2. cena a Cena publika na súťaži Premio Paolo Borciani v Taliansku (2014) či 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe (2014). Ako sólista vystúpil viackrát so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice a Symfonickým orchestrom VŠMU. Účinkoval na rôznych festivaloch komornej hudby doma i v zahraničí – napr. Bratislavské hudobné slávnosti, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus vo viedenskom Musikverein či Schubertiade Schwarzenberg. Pôsobil v niekoľkých medzinárodných orchestrálnych telesách: International Youth Symphony Orchestra, Bremen, Wiener Jeunesse Orchester, Viedeň, European Union Youth Orchestra, pod vedením svetoznámych dirigentov.

Narodený v roku 1996 na Slovensku, MARTIN ADÁMEK sa stal sólistom prestížneho Ensemble Intercontemporain↗ v Paríži v roku 2016. Ako absolvent Konzervatória v Bratislave a JAMU v Brne získava skúsenosti v orchestroch ako Gustav Mahler Jugendorchester a European Union Youth Orchestra, pod taktovkou Philippa Jordana, Christopha Eschenbacha, Vladimira Ashkenazyho ai. Napriek svojej krátkej umeleckej kariére má už na konte mnoho úspechov na domácej a zahraničnej pôde. Získal prvé miesta na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka (Česká republika, 2014), Clarinetto Concorso Carlino (Taliansko, 2013), Concorso Anemos (Taliansko, 2013) a iné ocenenia. Absolvoval majstrovské kurzy u profesorov ako Charles Neidich, Harri Mäki, Yehuda Gilad, Philippe Berrod. Ako sólista sa prezentuje na mnohých zahraničných koncertných pódiách v Európe, Severnej Amerike a v Ázii. Na Slovensku umelecky spolupracuje s Cluster ensemble, Veni Ensemble a Veni Academy, tromi zoskupeniami, zameriavajúcimi sa na súčasnú hudbu a nahráva pre Rozhlas a televíziu Slovenska. Spolu s klaviristkou Zuzanou Biščákovou a sopranistkou Nao Higano založil v roku 2016 trio Sen Tegmento, s ktorým vystupuje doma aj v zahraničí a premiéruje diela súčasných skladateľov.

ANDREJ GÁL študoval hru na violončele na Štátnom konzervatóriu v Bratislave  u Mgr. K. Filipoviča a na VŠMU v Bratislave u Prof. J. Podhoranského. Absolvoval tiež majstrovské kurzy u R. Wallfischa a J. Waltza.  Od roku 1997 do roku 2002 zastával post vedúceho violončelovej skupiny v rôznych medzinárodných orchestroch - Young artist's festival Bayreuth, Internationale Junge Orchesterakademie a Idyllwild Summer Arts Festival U.S.A. Od roku 2001 je členom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a od roku 2016 zastáva post sólo violončelistu. V roku 2002 na letnej akadémii Praha-Viedeň-Budapešť zí¬skal s Zwiebel quartet Thomastik-Infeld cenu  za interpretáciu Šostakovičových kvartet. Absolvoval tiež majstrovské kurzy u členov Alban Berg, Smetana, Janáček a Bartók a Hagen kvartet. V roku 2008 absolvoval majstrovský semestrálny kurz vo švajčiarskom Bazileji u prof. W. Levina (LaSalle quartet) a R. Schmidta (Hagen quartet). Je členom ensemblov pre súčasnú hudbu Veni ensemble, Ostravská banda a bol spoluzakladateľom Quasars ensemble. Hrá tiež na barokovom violončele a príležitostne spolupracuje so súborom Musica Aeterna. Ako sólista spolupracoval s Janáčkovou Filharmóniou Ostrava pod taktovkou R. Kluttiga, so Slovenským komorným orchestrom, so Štátnou filharmóniou Košice  a s Quasars Ensemble. Spolupracuje v rôznych improvizačných zoskupeniach so skladateľom Mirom Tóthom a aktívny je aj jako člen Szidi Tobias and band kde spolupracuje s M. Vyskočánim, M. Osadským, M. Buntajom a R. Šimurkom. Koncertoval na mnohých významných pódiách a festivaloch napr: Lincol Center New York, Carnegie Hall New York, Parížske konzervatórium, Bachfest Leipzig, Pražská jar, Varšavská jeseň, Ostravské Dni novej hudby, Gaia - Vilnius, Tokyo - Opera City, Los Angeles, Berlín, Lisabon, Moskva, St. Petersburg...

ZUZANA BIŠČÁKOVÁ ukončila  postgraduálne štúdium na Schola Cantorum v Paríži / E. Indjic, Diplôme supérieur de piano / a doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave / D. Varínska /. Počas štúdia sa zúčastnila na mnohých medzinárodných súťažiach a absolvovala letné majstrovské kurzy / E. Indjic, M. Lapšanský, P. Jasmin, M. Bilson, S. Perticarolli, P. Toperczer a i. /. V roku 1996 získala 1. miesto na Súťaži slovenských konzervatórií a v roku 1997 zvíťazila na Medzinárodnom festivale v Londýne. V roku 2002 získala na tomto festivale ocenenie za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora. Verejne vystúpila s orchestrom Konzervatória v Žiline, s Košickou filharmóniou, Orchestrom slovenského rozhlasu. Účinkovala s Janáčkovo filharmóniou a Ostravskou bandou. Participovalana premiére skladby 6 pianos od S. Reicha, nahrávke diela Music in Changing parts Ph.Glassa a na mnohých ďalších projektoch so zoskupením Cluster ensemble, ktorého je členom. Zároveň je členom tria Sen tegmento (Nao Higano a Martin Adámek). Účinkuje na domácich a zahraničných festivaloch a koncertoch (Europaisches Haus Berlin, Chiba,Japonsko, Gaida festival vo Vilniuse, Melos – Étos v Bratislave, Ars Nova Cassoviae, Konvergencie, Orfeus, Space, Pohoda festival, Ostravské dny, a i.) a nahráva pre Slovenský rozhlas.

KAMIL MIKULČÍK sa narodil sa v Trnave. Po absolvovaní štúdia na gymnáziu Jána Hollého študoval na Ekonomickej univerzite fakultu Podnikového manažmentu a na Vysokej škole múzických umení odbor herectvo. Pôsobí ako herec skladateľ, hudobník, spevák a aranžér na voľnej nohe. Hosťuje vo viacerých slovenských a českých divadlách a popri tom sa venuje televíznej a filmovej tvorbe. Ako skladateľ hudby spolupracoval so Slovenským rozhlasom. Scénickú hudbu napísal pre Slovenské národné divadlo, Divadlo Aréna, Radošinské naivné divadlo, Mestské divadlo Zlín,  Pražské divadlo Kalich, Štúdio L+S, Divadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadelní spolek Frída, Túlavé divadlo atď. Produkoval a skomponoval hudbu na CD českej šansónovej speváčky Emy Márovej „Obchodnice s noční můrou“ (2007) a vydal sólový album Dáma v rýchliku (2012), kde texty Miroslava Válka zhudobnil Stanislav Šurin. Bol členom, aranžérom a spoluzakladateľom vokálnej hudobnej formácie Fragile, ktorá vznikla v roku 2004 v Bratislave a dodnes vydala osem albumov a dostala viacero diváckych ocenení.
 

Pridať nový komentár

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.