Kontakt



Bachova spoločnosť na Slovensku
Parašutistov 4 Trnava 91701
Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.
info@bachovaspolocnost.sk
0905 269971

IČO 31797628
DIČ 2021534691