TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR – 50. ročník festivalu klasickej hudby

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2018, 50. ročník medzinárodného festivalu klasickej hudby 

Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar je najstarší a najvýznamnejší festival klasickej hudby v Trnave. Vznikol v čase politického odmäku v bývalom Československu, v roku 1969. Za 49 rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo významných hudobných telies (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, David Oistrach, Stephen Stubbs, Eva Blahová, Peter Michalica, David di Fiore atď.).
Od roku 2012 festival organizuje mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku. V rámci 50. ročníka si budú môcť poslucháči vypočuť 8 koncertov v rôznych koncertných a chrámových priestoroch Trnavy (bazilika sv. Mikuláša, Kostol sv. Jakuba, Evanjelický kostol, koncertná sála Marianum, Zrkadlová sála divadla Jána Palárika). Festival finančne podporil Fond pre podporu umenia a Trnavský samosprávny kraj.  
Otvárací koncert sa bude konať v stredu 28. 3. vo Veľkom týždni. Obsah bude reflektovať na atmosféru tohto obdobia. Zároveň to bude koncert venovaný 110. výročiu Oĺiviera Messiaena. Zaznie jeho Kvarteto na koniec časov a ako premiéra kvarteto Les signes de la mémoire Petra Machajdíka v podaní Z. Biščákovej, J. Tomku, A. Gála a M. Adámeka. Recitovať bude Kamil Mikulčík.
Na samostatných koncertoch sa predstavia tri významné zborové telesá, Zbor Katedrály sv. Petra v Exeteri (7. 4.), Zbor Katedrály Panny Márie v Edinburgu (9. 4.) a Bachchor Köthen (11. 5.). Klavírny recitál v nedeľu 29. 4. bude patriť svetoznámemu Eugenovi Indjičovi z Paríža v unikátnej historickej sále Marianum. Na historických organoch baziliky sv. Mikuláša zahrá taliansky virtuóz Giulio Mercati 31. 5. Duchovná hudba dvoch trnavských spolužiakov je titul koncertu, na ktorom si pripomenieme 60. výročie úmrtia M. Schneidra-Trnavského. Pod vedením vynikajúceho maďarského dirigenta a zbormajstra Tamása Bubna si publikum 10. júna vypočuje Missu brevis Zoltána Kodályho (s Martinom Bakom za organom) a Missu Ssimi Cordis Jesu Schneidra-Trnavského v podaní sólistov, Miešaného speváckeho zboru Tirnavia a Trnavského komorného orchestra. Nad týmto koncertom prevzal záštitu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Stará hudba zaznie v podaní Lujzy Markovej (čembalo) a Delphine Leroy (baroková flauta) na záverečnom koncert 15. 6. v evanjelickom kostole.  
 
 
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2018
50. ročník festivalu klasickej hudby
 
MESTO TRNAVA, BACHOVA SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU
Festival z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu
 
Streda, 28. marec 2018, 18.00
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave
HOMMAGE A OLIVIER MESSIAEN
Juraj Tomka – husle, Andrej Gál – violončelo
Martin Adámek – klarinet, Zuzana Biščáková – klavír,
Kamil Mikulčík – recitácia
P. Lévi, O. Messiaen, P. Machajdík
 
Sobota, 7. apríl 2018, 19:30
Kostol sv. Jakuba, františkánsky
DUCHOVNÁ HUDBA KATEDRÁL VEĽKEJ BRITÁNIE I.
Zbor Katedrály sv. Petra v Exeteri / Anglicko
Timothy Noon – dirigent, Timothy Parsons – organ
J. Taverner, J. Dove, H. Purcell, S. S. Wesley, J. Stainer, G. F. Händel
                                                                                                               
Pondelok, 9. apríl 2018, 20.00 
Bazilika sv. Mikuláša
DUCHOVNÁ HUDBA KATEDRÁL VEĽKEJ BRITÁNIE II.
Zbor Katedrály Panny Márie v Edinburgu / Škótsko
Duncan Ferguson – dirigent
G. F. Händel, G. Fauré, B. Britten, F. Poulenc
 
Nedeľa, 29. apríl 2018, 19.00
Koncertná sieň Marianum
GRAND PIANO RECITAL
Eugen Indjic / Paríž
R. Schmumann, F. Chopin
 
Piatok, 11. máj 2018, 19.30
Kostol sv. Jakuba / františkánsky
BACHCHOR KÖTHEN
JESU MEINE FREUDE
Martina Apitz, dirigentka / DE
Motetá J. S. Bacha a jeho súčasníkov
 
Štvrtok, 31. máj 2018, 20.00
Bazilika sv. Mikuláša
L´ORGANO VIRTUOSO
Giulio Mercati / IT
G. F. Händel, G. Cavazzoni, L. C. Daquin, J. S. Bach, L. Vierne, M. Duruflé
 
 
Nedeľa, 10. jún 2018, 20.00
Bazilika sv. Mikuláša
DUCHOVNÁ HUDBA
DVOCH TRNAVSKÝCH SPOLUŽIAKOV
Pod záštitou J. E. Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa trnavského
Trnavský komorný orchester, Tirnavia, Tamás Bubnó – dirigent / Budapešť
sólisti: Hilda Gulyásová – soprán, Lucia Duchoňová – alt, Matúš Šimko – tenor, Tomáš Šelc – bas,                   Martin Bako – organ 
Zoltán Kodály / Mikuláš Schneider-Trnavský
 
 
Piatok, 15. jún 2018, 19.00
Evanjelický kostol
MUSICA CAPRICORNI
Lujza Marková – čembalo / SK – FR
Delphine Leroy – baroková priečna flauta / FR
G. Ph. Telemann, J.-M. Leclair, J. S. Bach, J. Hotteterre, G. F. Händel
 
 
www.bachovaspolocnost.sk/facebook
Logá: FPU, Mesto Trnava, logo výročia mesta, BSS, Trnava Tourism, Mestská televízia Trnava, Ticketportal, Hudobný život
 
Vstupné 1 € (ZŤP), 3 € (dôchodci, študenti), 6 €


TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2016
    48. ročník festivalu klasickej hudby

    Piatok, 1. apríl 2016, 19:30

    Bazilika sv. Mikuláša
    DUCHOVNÁ HUDBA ANGLICKÝCH KATEDRÁL
    KATEDRÁLNY SPEVÁCKY ZBOR MESTA SHEFFIELD / VEĽKÁ BRITÁNIA
    Dirigent: Neil Taylor
    Organ: Joshua Hales, Joshua Stephens
    G. F. Händel, B. Britten, S. S. Wesley, K. Burton, W. A. Mozart, A. Bruckner, Ch. V. Stanford

    Nedeľa, 17. apríl 2016, 18:00
    Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika
    KLAVÍRNE KVINTETO 20. / 21. STOROČIA
    Mucha quartet – Zuzana Biščáková / klavír
    P. Machajdik, T. Manera, V. Godár, A. Schnittke

    Nedeľa, 1. máj 2016, 18:00
    Evanjelický kostol
    HÄNDEL A PESTRÝ LEVOČSKÝ ZBORNÍK
    Brass Collegium Levoča
    Mariana Hochelová, soprán

    Nedeľa, 15. máj 2016, 18:00
    Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika
    MAJSTRI KLASICKEJ SONÁTY
    Harald Ossberger, violončelo / Rakúsko
    Harald Kitt, klavír / Rakúsko
    L. van Beethoven, S. Prokofijev, A. Dvořák, R. Strauss
    V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom

    Nedeľa, 22. máj 2016, 20:00
    Bazilika sv. Mikuláša
    AUTOUR DE MARIE / SPIEVAJME MÁRII
    Caline Malnoury, organ / Francúzsko
    Jana Pastorková, spev / Slovensko
    G. Frescobaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Franck, L. Vierne, G. Bélier

    Sobota, 28. máj 2016, 20:00
    Bazilika sv. Mikuláša
    ANTICA ET MODERNA
    Schola Floriana / Rakúsko
    Matthias Giesen – umelecký vedúci
    Stanislav Šurin, organ
    Gregoriánsky chorál, G. Frescobaldi, G. P. da Palestrina, A. Bruckner, M. Giesen, P. Eben

    Nedeľa, 12. jún 2016, 20:00
    Bazilika sv. Mikuláša
    OMŠA A REQUIEM
    Miešaný spevácky zbor Tirnavia
    Michal Stahl, dirigent
    David di Fiore, organ / USA
    Zuzana Zahradníková, organ
    V. S. Šarišský, J. L. Bella, L. Vierne
 
THJ2015vizualnahladovy.jpg