TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR – 48. ročník festivalu klasickej hudby

Už 48. ročník festivalu klasickej hudby Trnavská hudobná jar sa uskutoční v rozpätí od 1. apríla do 12. júna 2016.
Sedem koncertov festivalu zaznie v podaní rôznych hudobných zoskupení. Koncerty komornej hudby si budú môcť poslucháči vypočuť v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Duchovná hudba našla ideálny priestor v gotickej bazilike sv. Mikuláša a v evanjelickom kostole. Na rozdiel od minulých ročníkov dostala tohtoročná THJ charakter medzinárodného festivalu.

Hneď otvárací koncert bude patriť vynikajúcemu anglickému katedrálnemu zboru zo mesta Sheffield. Koncert má titul Duchovná hudba anglických katedrál. Jedinečný a pre anglické zborové umenie typický zvuk zboru, kde ženské hlasy spievajú chlapci zaznie v kompozíciách prevažne anglických skladateľov. Zbor budú sprevádzať dvaja katedrálni organisti.

Chrámový zbor vystrieda klavírne kvinteto (Z. Biščáková a Mucha quartet) s pôsobivým programom klavírnych kvintet 20.-21. storočia.

Z organovej empory evanjelického kostola zahrá Brass Collegium Levoča so sopranistkou Marianou Hochelovou Händla a skladby z Pestrého levočského zborníka.

Viedenčania Harald Ossberger (violončelo) a Florian Kitt (klavír) predstavia majstrov klasickej sonáty, opäť v Zrkladlovej sále.

Posledné tri koncerty sa uskutočnia v bazilike. Sopranistka Jana Pastorková a organistka Caline Malnoury si pripravili program s mariánskou tematikou s názvom Autour de Marie.

Gregoriánska Schola Floriana a jej umelecký vedúci Matthias Giesen prichádzajú z jedného z najvýznamnejších cirkevno-hudobných centier v Rakúsku, z kláštora v St. Florian, kde pôsobil a je pochovaný Anton Bruckner.

Festival uzavrie opäť zborové umenie. Trnavský spevácky zbor Tirnavia zaspieva svetovú premiéru skladby Gloria V. S. Šarišského, Requiem J. L. Bellu a v závere unikátnu Messe solennelle L. Vierna pre zbor a dva organy. Organové party zahrá Z. Zahradníková a Američan David di Fiore.

Festival organizuje Bachova spoločnosť na Slovensku a Správa športových a kultúrnych podujatí mesta Trnava.


TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2016
    48. ročník festivalu klasickej hudby

    Piatok, 1. apríl 2016, 19:30

    Bazilika sv. Mikuláša
    DUCHOVNÁ HUDBA ANGLICKÝCH KATEDRÁL
    KATEDRÁLNY SPEVÁCKY ZBOR MESTA SHEFFIELD / VEĽKÁ BRITÁNIA
    Dirigent: Neil Taylor
    Organ: Joshua Hales, Joshua Stephens
    G. F. Händel, B. Britten, S. S. Wesley, K. Burton, W. A. Mozart, A. Bruckner, Ch. V. Stanford

    Nedeľa, 17. apríl 2016, 18:00
    Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika
    KLAVÍRNE KVINTETO 20. / 21. STOROČIA
    Mucha quartet – Zuzana Biščáková / klavír
    P. Machajdik, T. Manera, V. Godár, A. Schnittke

    Nedeľa, 1. máj 2016, 18:00
    Evanjelický kostol
    HÄNDEL A PESTRÝ LEVOČSKÝ ZBORNÍK
    Brass Collegium Levoča
    Mariana Hochelová, soprán

    Nedeľa, 15. máj 2016, 18:00
    Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika
    MAJSTRI KLASICKEJ SONÁTY
    Harald Ossberger, violončelo / Rakúsko
    Harald Kitt, klavír / Rakúsko
    L. van Beethoven, S. Prokofijev, A. Dvořák, R. Strauss
    V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom

    Nedeľa, 22. máj 2016, 20:00
    Bazilika sv. Mikuláša
    AUTOUR DE MARIE / SPIEVAJME MÁRII
    Caline Malnoury, organ / Francúzsko
    Jana Pastorková, spev / Slovensko
    G. Frescobaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Franck, L. Vierne, G. Bélier

    Sobota, 28. máj 2016, 20:00
    Bazilika sv. Mikuláša
    ANTICA ET MODERNA
    Schola Floriana / Rakúsko
    Matthias Giesen – umelecký vedúci
    Stanislav Šurin, organ
    Gregoriánsky chorál, G. Frescobaldi, G. P. da Palestrina, A. Bruckner, M. Giesen, P. Eben

    Nedeľa, 12. jún 2016, 20:00
    Bazilika sv. Mikuláša
    OMŠA A REQUIEM
    Miešaný spevácky zbor Tirnavia
    Michal Stahl, dirigent
    David di Fiore, organ / USA
    Zuzana Zahradníková, organ
    V. S. Šarišský, J. L. Bella, L. Vierne
 
THJ2015vizualnahladovy.jpg